www.shop1888.com 網站分析

www.shop1888.com - 基本信息

www.shop1888.com - 搜索引擎收錄信息

百度:
Bing:
Google:

www.shop1888.com - 頁面信息

標題:
Shop1888 - Công Ty Cung Cấp, Phân Phối, Tư Vấn Lắp Đặt Thiết Bị Văn Phòng Uy Tín
Meta 關鍵詞:
máy chấm công, màn chiếu, máy chủy tài liệu
Meta 描述信息:
Công ty Shop1888 chuyên phân phối, hỗ trợ lắp đặt các thiết bị văn phòng chính hãng uy tín với giá cả hợp lý.
H1:
SHOP1888.COM - Công Ty Cung Cấp, Phân Phối, Tư Vấn Lắp Đặt Thiết Bị Văn Phòng Uy Tín

www.shop1888.com - 建站技術

服務器:
LiteSpeed
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
不可用
XML 站點地圖:
不可用
Gzip 壓縮:
有效
favicon.ico:
不可用

www.shop1888.com - HTTP Head 分析

HTTP 協議採用了請求與響​​應模型,通過HTTP Header 定義了HTTP 傳輸過程中的必要參數。瀏覽器(例如​​Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)並不會顯示HTTP header 字段的內容,下面是網站www.shop1888.com 的HTTP header 信息:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Connection: Keep-Alive
Keep-Alive: timeout=5, max=100
x-powered-by: PHP/7.4.33
content-type: text/html; charset=UTF-8
x-ua-compatible: IE=edge
x-redirect-by: WordPress
location: https://shop1888.com/
cache-control: public, max-age=0
expires: Fri, 21 Jul 2023 23:57:54 GMT
content-length: 0
date: Fri, 21 Jul 2023 23:57:54 GMT
server: LiteSpeed
vary: Accept-Encoding

HTTP/1.1 200 OK
Connection: Keep-Alive
Keep-Alive: timeout=5, max=100
x-powered-by: PHP/7.4.33
last-modified: Fri, 21 Jul 2023 23:46:25 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
cache-control: public, max-age=0
expires: Fri, 21 Jul 2023 23:57:55 GMT
transfer-encoding: chunked
content-encoding: gzip
vary: Accept-Encoding,Accept-Encoding
date: Fri, 21 Jul 2023 23:57:55 GMT
server: LiteSpeed
alt-svc: h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"

www.shop1888.com - DNS 記錄分析

DNS 域名系統(Domain Name System,縮寫)是Internet 的一項基礎服務。它作為將域名和 IP 位址相互映射的一個分佈式數據庫,能夠使人更方便的訪問互聯網。 shop1888.com 當前共有 6 項 DNS 記錄。
主機 類型 IP/目標 TTL 擴充資訊
shop1888.comA360
shop1888.comMX360pri: 0
shop1888.comNS360
shop1888.comNS360
shop1888.comSOA360expire: 1209600
serial: 2016041508
shop1888.comTXT
spf1 a mx ~all
360